جامعه

NAFAS

WHO WE ARE

WHO WE ARE Today, there is a real need to put an end to poverty.  Extensive progress has been made so far, but there are still social problems to address, child hunger, disease, teenagers at risk from addiction, poor education, high unemployment, and families in need of support. WHO WE ARE...

مطالعه بیشتر...
زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار

مقدمه: زنان سرپرست خانوار مقوله ای است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند.واقعیات موجود در جامعه نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تاسیس نهادها و سازمان های...

مطالعه بیشتر...

کودکان خیابان

1- کودکان خیابان کودکان خیابانی یک مسئله جهانی است که به همه ما مربوط می شود. برابر برآورد سازمان جهانی دفاع از حقوق بشر در حدود ۱۰۰ میلیون کودک در سراسر جهان در خیابان کار و زندگی می کنند. آنها برای زنده ماندن به کارهای گوناگون از جمله : گدایی...

مطالعه بیشتر...
معلول

معلولین

معلولین معلولين در هر جامعه وجود دارند و جزيي از آن جامعه‌ می باشند. فرد معلول یکی از فرزندان، خواهران،‌ برادران و پدر و مادر یا بستگان افراد در جامعه‌ هستند كه دچار نقص جسماني يا ذهني شده‌اند. نگهداري و مواظبت از افراد معلول، وظيفه جامعه است اما وظيفه‌‌‌‌‌‌‌اي بسیار...

مطالعه بیشتر...